Organization Structure


Costakis Loizou:

Executive Chairman

Jason Perdios:
Louis Loizou:
Christos Mavrellis:
Olga Eliades:
Theodoros Middleton:
 
Member (Executive Director)
Member (Executive Director)
Member (Non Executive, Independent)
Member (Non Executive, Independent)
Member (Non Executive, Independent)
 

Costas Hadjimarkos:

Company Secretary & Investor Relations Manager

Marios Ioannou:
Panayiotis Ellinas:
Group CFO.
Group Internal Auditor