Εταιρική Ευθύνη

Η Celestyal Cruises είναι αφοσιωμένη στην αειφορία και στις δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές. Η εταιρεία υποστηρίζει ενεργά τις τοπικές κοινότητες στους προορισμούς που επισκέπτεται, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Από το 2015, περισσότεροι από 2.000 μαθητές στα νησιά της Σάμου, της Μήλου, της Πάτμου και της Ίου απόλαυσαν ένα «ταξίδι στη γνώση», παρακολουθώντας εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που ξεκίνησε να παρέχει η Celestyal Cruises. Επιπλέον, η Celestyal Cruises υποστηρίζει πολιτιστικούς ΜΚΟ για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων, της ανάπτυξης των θαλάσσιων σπουδαστών και της ευημερίας των παιδιών.

Πιστοποίηση ISO

Το πλήρες φάσμα της διαχείρισης των πλοίων της Celestyal Cruises, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του τεχνικού και ξενοδοχειακού προσωπικού και του πληρώματος όπως και τα γραφεία της εταιρείας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001/14001. Η αρχή πιστοποίησης είναι η DNV-GL, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως ως ο μεγαλύτερος και ο πιο ευυπόληπτος οργανισμός αξιολόγησης της ναυτιλιακής βιομηχανίας.