Βιωσιμότητα

Στη Louis Hotels, η εξοικονόμηση ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, φαγητού, γης κλπ) είναι ύψιστης σημασίας αφού αντιλαμβανόμαστε την τεράστια επίδραση της στο περιβάλλον αλλά και στο κοινωνικοοικονομικό μας τοπίο. Έτσι, αποτελεί δέσμευση της εταιρείας αλλά και των ανθρώπων της, ότι η λειτουργία των μονάδων της θα έχει θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα όποτε και όπου αυτό είναι δυνατόν. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση αποβλήτων να είναι μέρος των στόχων και των προτύπων μας.

Στη Louis Hotels δεσμευόμαστε σε πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων που βοηθούν στην προστασία και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος για μελλοντικές γενεές. Αναγνωρίζουμε την επίδραση της επιχείρησης μας στο περιβάλλον και στοχεύουμε στο να γίνει η λειτουργία των μονάδων μας όσο το δυνατό πιο φιλική σε αυτό. Προσπαθούμε να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες ως αποτέλεσμα της λειτουργίας μας. Δουλεύοντας συλλογικά, μπορούμε να συνεισφέρουμε στη δημιουργία ενός πιο καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος και εξασφαλίζοντας ότι τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον παραμένουν ψηλά στην ατζέντα λαμβάνοντας την ανάλογη προσοχή.

Ξενοδοχεία που έλαβαν βραβεία Travelife, διεθνής πιστοποίηση για το πρόγραμμα βιωσιμότητας τους που αξιολογεί την απόδοση της μονάδας σε ότι αφορά την διαχείριση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής τους επίδρασης: