Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία

Κύπρος
 • Ξενοδοχείο Hilton Nicosia
  Αχαιών 1 ,
  2413 Έγκωμη
 • P.O Box 22013,
  1516 Λευκωσία
 • Tηλέφωνο: (+357) 22 588 211
 • Fax: (+357) 22 442 935
 • E-mail: info@louishotels.com 
Ελλάδα
 • Καραγιώργη Σερβίας 3-5 & Νίκης 2 
  1ος όροφος
  105 62 Αθήνα
 • Tηλέφωνο: (+30) 210 3749100
 • Fax: (+30) 210 3229950