Ιστορικό Ίδρυσης και άλλες Εταιρικές Εξελίξεις

Η Louis plc ιδρύθηκε στη Λευκωσία το 1998 ως ιδιωτική εταιρεία με την ονομασία Louis Cruise Lines Ltd με σκοπό την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των πλοιοκτητριών εταιρειών καθώς και των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου Louis που δραστηριοποιούνταν στον τομέα των κρουαζιέρων.

Στις 2 Απριλίου 1999, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μετατρέψει την Εταιρεία σε εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και τον Αύγουστο του 1999 η Εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μέσω της έκδοσης 23.750.000 νέων μετοχών προς το κοινό μέσω ΑΔΠ.

Όραμα

Όραμα του Ομίλου Louis είναι να προσφέρει στους πελάτες και στους συνεργάτες του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και να καταστεί ένας σημαντικός παράγοντας σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές ειδικών συμφερόντων.

Η Εταιρεία επιδιώκει επίσης να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τις στρατηγικές της συμμαχίες με διεθνείς οργανωτές ταξιδιών τόσο στον κλάδο των κρουαζιέρων όσο και στον ξενοδοχειακό τομέα καθώς και στους άλλους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Ιστοσελίδα

Προφίλ

Η Louis plc, μέλος του Ομίλου εταιρειών Louis, αποτελεί σήμερα μια από τις κορυφαίες κυπριακές εταιρείες στον κλάδο του τουρισμού στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Louis plc επικεντρώνεται ειδικότερα στον ξενοδοχειακό τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Louis Hotels Public Company Ltd (25 ξενοδοχεία), καθώς και στις υπηρεσίες επισιτισμού και θαλάσσιου τουρισμού (κρουαζιέρες) μέσω της Celestyal Cruises Ltd (2 κρουαζιερόπλοια).

Απώτερος στόχος της Louis plc είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω ως εταιρεία παροχής ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών καθώς και να διατηρήσει και να αναβαθμίσει την ποιότητα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.